Žiadosť o kalkuláciu

Formulár – žiadosť o kalkuláciu

Po vyplnení nasledujúceho formulára Vám do 24 hodín e-mailom alebo telefonicky oznámime cenu Vašej zakázky.

Názov firmy:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:
Formát materiálu:  A4 A5 A6 Časopis Noviny Iný
Množstvo:
Lokalita:
Poznámky: