Neadresná distribúcia letákov

Neadresná distribúcia letákov, vzoriek, reklamných materiálov

  • Neadresná distribúcia letákov a vzoriek, ktoré sú doručované do schránok, reklamných boxov a miest určených k neadresnej distribúcii letákov.
  • Neadresná distribúcia letákov a vzoriek, ktoré sú doručované len priamo do schránok obyvateľov a firiem, čo maximálne zvyšuje účinnosť Vašej reklamnej kampane.
  • Neadresná distribúcia na kľučky dverí, čo je jedna z najefektívnejších foriem oslovenia potencionálneho klienta formou vešania reklamných materiálov na kľučky dverí bytových a rodinných domov.
  • Cielená neadresná distribúcia letákov a iných reklamných materiálov na základe aktívneho použitia geomarketingových nástrojov, ktoré maximálne zvýšia efektívnosť Vašej reklamnej kampane (spádové oblasti predajní, kúpna sila, PSČ, vek, príjem …)

Cielená neadresná distribúcia