Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ spoločnosť SEE s.r.o., so sídlom Gajová 4, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 591 659, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.56473/B, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

  • súbory cookies
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci našich formulárov „Napíšte nám“, „Kariéra“ a formulára „Žiadosť o kalkuláciu“

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho formulára, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené:

  • údaje z formulára „Napíšte nám“ výhradne iba pre potreby spätného kontaktovania sa s vami ohľadom vašich otázok
  • údaje z formulára „Kariéra“ výhradne iba pre potreby spätného kontaktovania sa s vami ohľadom vášho záujmu o spoluprácu
  • údaje z formulára „Žiadosť o kalkuláciu“ výhradne iba pre potreby spätného kontaktovania sa s vami ohľadom nacenenia vašej zákazky

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať
Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ochrana osobných údajov